Phoenix The Best : บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เบี้ยประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 "ฟีนิกซ์มั่นใจ" เพียง 7,700.00.-

สำหรับรถเก๋ง รหัส 110 และ รถยนต์ปิคอัพ รหัส 320 น้ำหนักไม่เกิน 3 ตัน

รถชนรถ ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก / ไม่ต้องถ่ายรูปก่อนทำประกันภัย

ตารางความคุ้มครอง

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ. ไม่เกิน 500,000 บาทต่อคน
ไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อครั้ง
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อครั้ง
คุ้มครองความเสียหายรถยนต์
ความเสียภายต่อตัวรถยนต์ 100,000 บาทต่อครั้ง
ความเสียหายส่วนแรก 3,000 บาทต่อครั้ง
รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ 100,000 บาท
ความคุ้มรองตามเอกสารแนบท้าย
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับผู้ขับขี่ และ ผู้โดยสาร 50,000 บาทต่อคน
การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ขับขี่ และ ผู้โดยสาร 50,000 บาทต่อคน
การประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาทต่อครั้ง


หากท่านมีความประสงค์ทำประกันกับเรา กรุณาติดต่อแผนกรับประกันภัย

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2290 0555  ต่อ 4202, 4203, 4204
E-mail : uwnonmotor@pith.co.th

รายการรถยนต์ที่รับทำประกัน

CHEVROLET : CAPTIVA, COROLADO, CRUZE, OPTRA
FORD : ECOSPORT, ESCAPE, EVEREST, RANGER, FOCUS, FIESTA
HONDA : ACCORD, AMAZE, BRIO, CITY, CIVIC, CR-V, HR-V, JAZZ, MOBILIO
ISUZU : MU-7, MU-X, D-MAX
MAZDA : 2, 3, BT-50
MITSUBISHI : ATTRAGE, MIRAGE, PAJERO SPORT, TRITON
NISSAN : ALMERA, FRONTIER, JUKE, MARCH, NAVARA, SUNNY, SYLPHY, TEANA, TIIDA, X-TRAIL
TOYOTA : AVANZA, CAMRY, COROLLA ALTIS, FORTUNER, INNOVA, REVO, SIENTA, WISH, VIGO, VIOS, YARIS

เงื่อนไขการรับประกัน

  • รับประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ซ่อมอู่ อายุรถไม่เกิน 15 ปี
  • ความเสียหายส่วนแรก ไม่เรียกเก็บกรณีรถชนกับยานพาหนะทางบก
  • ไม่ต้องถ่ายรูปรถยนต์และไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกันภัย
  • รถยนต์นั่งส่วนบุคคล คุ้มครองผู้ขับขี่ 1 ที่นั่งและผู้โดยสาร 4 ที่นั่ง
  • รถยนต์บรรทุกใช้เพื่อการพาณิชย์น้ำหนักไม่เกิน 4 ตัน (รถปิคอัพ) คุ้มครองผู้ขับขี่ 1 ที่นัง่ และ ผู้โดยสาร 2 ทีนั่ง
  • คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งไม่เกิน 20,000 บาท
  • รถยนต์ที่รับประกันภัยตามรายการที่ระบุ
  • อัตราเบี้ยประกันภัยนี้เป็นอัตราเบี้ยประกันภัยคงที่ และ ให้ส่วนลดสาหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) แล้ว
  • ไม่รับประกันภัยรถที่มีการปรับเปลี่ยนและดัดแปลงสภาพจากมาตรฐานโรงงาน,รถนำเข้า,รถเช่า,รถรับจ้าง และรถรับจ้างสาธารณะ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด