ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำผู้บริหารระดับสูง ของบริษัทฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าสวัสดีปีใหม่ และขอพรจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงาน คปภ.

15/01/2561 347 by ข่าวภุชงค์ แสนปลื้ม ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 คุณเพียรไกร อัศวโภคา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำผู้บริหารระดับสูง ของบริษัทฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าสวัสดีปีใหม่ และขอพรจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงาน คปภ. พร้อมทั้งขอลายเซ็นลงบนหนังสือ "ทำดีที่สุด...ในจุดที่เป็น" ของท่านเลขาฯ ที่เพิ่งเปิดตัวไปในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

ประมวลภาพ