ย้อนกลับไป 13 ปีก่อน "บริษัท ธนวัฒน์ประกันภัย จำกัด" ก่อตั้งขื้นเมื่อ วันที่ 12 กันยายน 2543 การดำเนินธุรกิจในช่วงแรก มุ่งเน้นไปที่การประกันวินาศภัยประเภทต่าง ๆ ได้แก่ การประกันอัคคีภัย, การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง, การประกันภัยเบ็ดเตล็ด, การประกันภัยรถยนต์ สำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุง

จากนั้นในปี 2550 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเปลี่ยนชื่อจากเดิม เป็น "บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (จำกัด)" ในเวลาต่อมา บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นพร้อมที่จะพัฒนาการบริหารงาน และการบริหารให้มีความเป็นมาตรฐาน จึงได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารสำหรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบสากล และดำเนินการแปรสภาพเข้าสู่มหาชน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 โดยใช้ชื่อว่า "บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)"